Er en biopeis farlig?

Et av de oftest stilte spørsmålene vi får om biopeiser er om de er farlige. Spørsmålet gir selvfølgelig god mening, når kjernen i en biopeis er ild, og ild kan være farlig.

Uansett om du allerede har en biopeis eller om du vurderer å kjøpe en på et tidspunkt, så er det viktig at du forstår de brannfarene som kan oppstå ved bruk av en biopeis. På denne siden skriver vi om de tre vanligste risikoer som følger med en biopeis, og hvordan du best kan unngå dem.

Rond frittstående biopeis utendørs

Sølt bioetanol under påfyll av brannkar

Et utbredt problem er at man søler bioetanol ved siden av brannkarret under påfyll. Bioetanol er ikke helt som vann og andre flytende væsker, og det kan derfor være litt vanskelig å helle etanolen direkte ned i brannkarrets åpning.

Tenner man på en biopeis når det er sølt bioetanol ved siden av brannkarret, kan man risikere å få en ukontrollerbar flamme som ikke lar seg slukke igjen.

For å unngå at man søler bioetanol ved siden av selve brannkarret, anbefaler vi at man benytter seg av en trakt eller en bioetanolpumpe. Skulle du fortsatt oppleve søl ved siden av brannkarret, er det viktig at du raskt tørker opp sølet og sørger for at du ikke har rester av ethanol sittende i klær eller på hendene.

Du finner vår guide til påfyll av biopeiser her.

Sølt bioethanol i brannkar
Tørk opp bioethanol

Påfyll av bioetanol på et varmt brannkar

Dette er noe som man absolutt ikke må gjøre eller eksperimentere med. Når man tenner på bioetanol er det dampen som brenner. Fyller du derfor bioetanol i et varmt brannkar, vil fordampningen av etanolen skje før etanolen tennes på, og det kan da oppstå stikkflammer som potensielt kan være farlige.

Derfor annbefaler vi at man alltid følger følgende fire trinn når man skal fylle bioetanolbrannkarret sitt:

  • 1. Slukk flammen ved å dytte lokket over flammen.
  • 2. Vent minimum 10 minutter etter at biopeisen er slukket, før påfyll påbegynnes.
  • 3. Bruk en trakt eller pumpe når biopeisen skal gjennoppfylles.
  • 4. Sjekk alltid godt etter om det er sølt bioetanol under påfyll.

Hvis du følger disse enkle trinnene sikrer du deg at:

  • Du ikke fyller på bioetanol i et varmt brannkar.
  • Du ikke fyller på bioetanol på en biopeis som er tent.

Disse rådene er enkle, og man bør under alle omstendigheter følge dem da de minsker risikoen for farlige situasjoner under påfyll av biopeisen.

Bioethanol til biopeiser

Overfylle biopeisens brannkar

Den tredje risikoen er også relatert til påfyll av brannkarret. Her gjelder det å alltid følge de instruksene som følger med biopeisen. De fleste biobrannkar er utstyrt med en MAKS indikasjon som viser hvor maksgrensen er for etanol i brannkarret.

Har ikke brannkarret en indikator som viser hvor mye etanol du kan fylle på er det en tommelfingerregel at du aldri fyller opp brannkarret til mere enn 1cm fra kanten.

Har du for mye etanol i brannkarret, risikerer du en ukontrollerbar flamme som er vanskelig å slukke. Fyller du på mere enn anbefalt, risikerer du også å søle etanol utenfor brannkarret, og selv små bevegelser i karret kan få etanolen til å skvulpe ut av brannkarret.

Hos Biopeiser-shop er sikkerhet viktig, og mange av våre brannkar er bygget til at om uheldet først er ute og du overfyller brannkarret eller etanolen skvulper over kanten av beholderen, vil ikke bioetanolen søle ut på gulv, bord eller lignende, men derimot bli oppfanget i en annen beholder som selve brannkaret er plassert i.

Videre er alle våre brannkar fyllt opp med veskeabsorberende fibermateriale som holder på etanolen og dermed minsker risikoen for søl hvis biopeisen blir utsatt for plutselig bevegelse.

Bioethanolbrannkar close up
Biobrenner med fibervatt

Konklusjon

Så er en biopeis farlig? Ikke mere enn en vanlig vedfyrt peis. Så lenge man bruker sunn fornuft, følger instruksene og har respekt for ilden, har man ingenting å være bekymret eller redd for, når man installerer en biopeis i hjemmet.

Alle biopeiser solgt hos Biopeiser-Shop er også godkjent og sertifisert med den tyske sikkerhetsgodkjennelsen TÜV. Om du kjøper en biopeis hos oss, er du sikret et produkt som er testet og godkjent etter alle gjeldende TÜV regler.