Hva skal man bruke til å tenne en biopeis med?

Skrevet den 2015-12-03
Hva skal man bruke til å tenne en biopeis med?Til forskjell fra tradisjonelle skorsteinspeiser, så vil en etanol peis sørge for en rask tenning av drivstoffet i et åpent område. Hvordan skal vi beskytte oss selv mot brannsår?

En biopeis skal ikke tennes på samme måte som med en alminnelig peis, så hvordan skal man så gjøre det?
De fleste brandkar i en etanol peis er åpne, og drivstoffet helles direkte inni den. I de fleste tilfelle er der ikke noen kamre i brenneren som begrenser adgangen til drivstoffets tank. Drivstoffets kontakt med ild forårsaker straks at hele den åpne overflate til tanken antennes. I de fleste etanol biopeiser er åpningen med adgang til drivstoffet nok så store. En hurtig drivstoff tenning over hele overflaten vil sikkert resultere i brannsår fordi vi ikke får tid til å flytte hånden vekk tids nok til å unngå skader. Flammene sprer seg hurtig over klaringen i den åpne brenneren. Når vi tar dette i betraktning er det viktig at vi ikke bruker en alminnelig lighter, fyrstikke eller et stykke papir til å tenne drivstoffet med. Med de metodene måtte våres hånd være for tett på en tank med brennbart drivstoff. Vi anbefaler at du bruker en spesiell lighter, en peislighter, i rustfritt stål. Takket være den lange enden på lighteren kan vi antenne brenneren uten å bekymre oss over å bli såret. Hånden holdes vekk fra en åpen flamme. Lightere med en lengde på 35cm minimum bør brukes til å antenne etanol peisene.

Kommentarer

Efterlad kommentar

Tilbage