Slik fyller du din biopeis med bioetanol

En biopeis brenner på bioetanol, og det er derfor nødvendig å fylle på bioetanol til biopeisen din før bruk. Prosessen for å fylle bioetanol kan variere fra biopeis til biopeis og fra produsent til produsent. Du bør derfor alltid sjekke manualen eller kontakte forhandleren din for riktig påfylling av bioetanolpeisen din.

Før du fyller bioetanol, må du også sørge for at du har riktig type bioetanol beregnet for brenning i biopeiser. Det finnes flere forskjellige typer bioetanol, og ikke alle er beregnet for bruk i biopeiser. Hos Biopeiser-shop anbefaler vi å bruke en høykvalitets bioetanol med en alkoholprosent på mellom 95% - 97,5%, for å få den beste flammen og for å unngå dårlig lukt under forbrenning.

Vår egen bioetanol produseres i Tyskland og har et alkoholinnhold på 96,6%

Fylle ethanol i brannkar

Påfylling av manuelt brannkar

De aller fleste biopeiser på markedet idag, er utstyrt med manuelle brannkar. Dette betyr at det ikke er strøm tilkoblet biopeisen, og du må manuelt slå av og på, samt fylle opp brannkaret selv.

Manuelle brannkar er tilgjengelige i mange forskjellige størrelser og utforminger, og produseres av mange forskjellige produsenter, men prosessen for å fylle bioetanol er veldig lik.

Det viktigste med påfylling av de manuelle brannkar er at du ALDRI fyller på når den er tent, eller mens den er varm. Bioetanol er veldig brannfarlig og kan fort antennes hvis du ikke følger produsentens instruksjoner.

Påfylling av en manuell brannkar gjøres ved å fylle bioetanol direkte inn i drivstofftanken til brannkaret. Oftest direkte ned i branndrillen eller gjennom en liten lem ved siden av branndrillen. Vi anbefaler alltid å bruke en trakt eller pumpe for å unngå å søle ut bioetanolen. Skulle du komme til å søle bioetanol, bør du alltid tørke av dette før du slår på biopeisen.

Ønsker man å fylle på en manuell biopeis som nettopp er slått på. Forsikre deg om at flammen er helt slukket og at brannkaret har fått avkjøle seg i 15-20 minutter før påfyllingen begynner.

Påfylling av automatiske brannkar

Akkurat som med påfylling av bioetanol på et manuelt brannkar, er det en rekke forskjellige måter å fylle bioetanol på. Den største forskjellen fra manuell til automatisk er at på de automatiske branntankene blir bioetanolen fylt inn i en ekstern drivstofftank som er innebygd i brannkaret.

Selve påfyllingen gjøres vanligvis gjennom en dør på brannkaret, som er låst når brannkaret er antent eller varm. Dette sikrer også at farlige situasjoner unngås, som for eksempel å fylle bioetanol på en varm biopeis.

Vi anbefaler alltid å bruke en beholder eller pumpe for å fylle bioetanol for å unngå søl.

Noen automatiske biopeiser og brannkar krever imidlertid bruk av spesialverktøy for påfylling. For eksempel, for automatiske brannkar fra produsenten Planika, brukes en spesiell pumpe som følger med for å fylle opp brannkarene.

Fyllning av automatisk brannkar

Påfyllingen av biopeisen min er annerledes?

Som allerede nevnt ovenfor, kan metoden for å fylle bioetanol variere fra produsent til produsent og type biopeis. Du bør derfor alltid sjekke manualen for din biopeis og brannkaret. Hvis det ikke står klart i håndboken hvordan påfyllingen skal utføres, bør du kontakte produsenten eller forhandleren.