Keramisk fiberbomull til biopeiser

Keramisk bomull er en type bomull laget av keramiske fibre. Det har blitt en uunnværlig del av biopeiser - i de første biopeisene som kom på markedet var ikke dette inkludert, men den keramiske bomullen har nå blitt en fast del av et bioetanol brannkar.

Dette fordi keramisk bomull absorberer bioetanolen i brannkaret slik at bioetanolen ikke kan komme ut av peisen, hvis du velter brannkaret. Samtidig sørger keramisk fiberbomull for at flammer starter raskere i biopeis brenneren.

Keramisk bomull er inkludert i de fleste peiser vi selger her på Biopeiser-shop.no. Noen peiser, som f.eks Xaralyns biopeis har en keramisk stein i stedet for keramisk bomull, men funksjonen er den samme.

Keramisk bomull fra biopeiser shop

Utskifting av keramisk bomull i en biopeis

Keramisk bomull er ikke et forbruksprodukt. Det vil si at det ikke er noen angitt antall ganger du kan bruke den før den må byttes ut. Imidlertid må den byttes ut hvis du har brukt feil type drivstoff i peisen. Dette vil skade den keramiske bomullen, ettersom drivstoffet ikke kan unnslippe når det helles i brannkaret med bomullen i.

OBS: Kun bioetanol kan brukes på biopeiser - andre typer drivstoff som f.eks Tenderflame ødelegger brannkaret.

Har du en eldre biopeis hvor det ikke er keramisk bomull? Dette er ikke et problem - keramisk bomull er ikke en nødvendighet, men det øker både sikkerheten og brukervennligheten til biopeisen din. Derfor kan du kjøpe keramisk fiberbomull som tilbehør, som kan legges i brannkaret ditt.

Introduksjon til keramisk bomull