Sikkerhetsavstand ved bruk av biopeis og brannfare

Når det handler om åpne flammer, er det viktig at man behandler den med respekt for å unngå brannfare. En av de viktigste tingene du bør ta høyde for ved kjøp og installasjon av biopeis, er sikkerhetsavstanden som det skal være fra biopeisen til andre ting og materialer.

De viktigste sikkerhetstiltakene

  • Bruk sunn fornuft når du installerer en biopeis. Selv om det høres merkelig ut, er det foreløpig ingen lovbestemmelser og sikkerhetskrav til biopeiser.
  • Sørg alltid for at du bygger biopeisen din i ikke-brennbare materialer. MDF er IKKE egnet.
  • Sørg for at det er god plass til flammen og varmen - vi anbefaler en minimumsavstand på 50-60 cm over brannkaret.
Frittstående rund gulv biopeis

Brannkar sikkerhetsavstand metode 1

Bruk disse målene hvis du vil konvertere en gammel vanlig peis til en biopeis eller hvis du vil bygge et brannkar inn i veggen.

Installering av en TV over en biopeis kan imidlertid gjøres på litt forskjellige måter, og derfor har vi en guide som er spesielt adressert til dette: Installere en TV over en biopeis.

A, B, C, D, E, F, G viser til anbefalte minimumsmål.

1, 2, 3, 4 refererer til anbefalte materialer og overflater.

A - Vi anbefaler en minsteavstand på 50-60 cm over brannkarets åpning for flammen.

B - Det er ingen klare sikkerhetsavstands krav for sidene, men vi anbefaler 5-10 cm. Hvis du velger å ha flere brannkar ved siden av hverandre, er det heller ingen krav her, men vi anbefaler omtrent 5 cm fra hverandre.

C - Vi anbefaler rundt 10 cm foran og bak brannkaret.

D - Den optimale dybden varierer med brannkaret. Imidlertid, hvis du vil ha en TV hengende over biopeisen, bør du ha litt ekstra plass til å skyve brannkaret videre inn. Se mer under E.

E - Hvis du vil henge en TV over biopeisen, må du tenke på at varmen ikke skal stige direkte opp på TV-en. Som et minimum bør du ha omtrent 10 cm foran brannkaret. Om en TV er over, anbefaler vi 15-20 cm foran brannkaret.

F - Det er ikke noe krav om avstand fra gulvet. Imidlertid må man sørge for å bruke faste materialer som sokkel for brannkaret og at det samtidig er horisontalt.

G - Hvis du henger en TV over biopeisen, anbefaler vi å legge ytterligere 30 cm i avstanden over brannkaret.


1 - Denne delen må være helt solid og brannsikker. Du kan for eksempel velge å bruke murstein, skifer, stein, sement, keramikk eller metall (rustfritt stål anbefales). IKKE bruk MDF, gipsplater eller fiberplater!

2 - Anbefalte materialer: Rustfritt stål, metall, stein, skifer, sement, murstein, etc.

3 - Denne delen er spesielt påvirket av varme! Forsikre deg om at den er tykk og solid. Bruk for eksempel murstein, stål, sement, stein, etc. Varmeisolering med Vacupor eller mineralull.

4 - Bruk brannsikre materialer som metall, stein, skifer, murstein, fliser, etc.

OBS: Vær også oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kan komme nær peisen, og at de befinner seg minst 1 meter fra biopeisen.

Sikkerhetsavstand til biopeis

Bioetanol brannkar sikkerhetsavstand metode 2

Bruk disse sikkerhetsmålene hvis du ønsker å bygge din egen biopeis med et brannkar.

A, B, C, D refererer til anbefalte minimumsmål.

1 og 2 refererer til anbefalte materialer og overflater.

A - Vi anbefaler ca 10 cm foran og bak brannkammeret.

B - Vi anbefaler ca 5-10 cm for begge sider av brannkraet. Hvis du velger å lage flere brannkar ved siden av hverandre, anbefaler vi et rom på minst 5 cm.

C - En ledig plass på minst 50-60 cm over brannkaret er en nødvendighet. Du må imidlertid ikke henge eller sette noe brennbart innen 1 meter fra brannkaret. Hvis noe henges mellom 60-100 cm, bør dette være laget av ikke-brennbare materialer.

D - Det er ikke noe krav til avstand til gulvet. Forsikre deg imidlertid om at du bruker faste materialer som underlag for brannkaret, og at brannkaret er vannrett.

1 - Denne delen må være helt solid og brannsikker. For eksempel kan du velge å bruke murstein, skifer, stein, sement, keramikk eller metall (rustfritt stål anbefales). IKKE bruk MDF, gips eller fiberplater!

2 - Hvis du velger å ha en bakplate til brannkaret ditt innen 60 cm, må dette bygges i brannsikre materialer som murstein, skifer, stein, sement, keramikk eller metall. Det samme gjelder begge sider av brannkaret.

OBS: Vær også ekstra oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kan komme i nærheten av åpen ild og er minst 1 meter fra biopeisen.

Bioetanol brannkar sikkerhetsavstand

Sikkerhetsavstand til ferdig bygget biopeiser

Ferdigbygde biopeiser dekker våre veggmonterte og frittstående biopeiser. Disse biopeisene er bygget for å være enkle og raske å installere. Derfor er det ikke mange retningslinjer du må følge i forhold til sikkerhetsavstand. Imidlertid har vi noen få anbefalinger som vi ønsker å videreføre.

Men siden det finnes mange 1000 forskjellige modeller, kan det være vanskelig å omfavne alle her. Derfor bør du alltid sjekke den enkelte biopeisens håndbok for installasjons- og sikkerhetsinstruksjoner.

Veggmontert biopeis sikkerhetsavstand

Gjelder både frittstående modeller for gulv og bord.

Minimum 90 cm bakkeklaring rett over brannkaret. Hvis brannkaret er innebygd i en "kasse", kan avstanden reduseres til 60-70 cm.

Sikkerhetsavstand til sidene er sjeldent relevant, men hold gjerne et par cm avstand fra selve biopeisen til andre ting.

Vær alltid ekstra oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kommer i kontakt med ilden, og hold alltid en avstand på minst 1 meter.

I forhold til veggen som biopeisen er montert på, er det sjelden krav til den i forhold til brannsikkerhet. Så å si alle veggmonterte peiser kan monteres på alle typer vegger - hvis veggen kan bære vekten av biopeisen. Veggmonterte biopeiser har ofte en bakplate og/eller en veggbeslag som beskytter veggen mot ild og varme.

Rund hvit veggmonert biopeis

Frittstående biopeis sikkerhetsavstand

Gjelder både frittstående modeller for gulv og bord.

Minimum 90 cm bakkeklaring rett over brannkaret for brennbare materialer. Hvis brannkaret er bygd inn i en "kasse", kan bakkeklaringen reduseres til 60-70 cm.

Sikkerhetsavstander rundt frittstående biopeiser kan variere mye. På de aller fleste frittstående biopeiser er selve flammen lukket på flere sider. På disse sidene kreves det ikke mer enn noen få centimeter avstand. På sidene der flammen er fritt tilgjengelig, bør det imidlertid holdes en sikkerhetsavstand på minst 60 cm fra brannkaret og til brennbare materialer.

Vær alltid ekstra oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Sørg for at disse ikke kommer i kontakt med ilden, og hold alltid en minimumsavstand på 1 meter til dette.

Cocoon Pedestal biopeis sikkerhetsavstand