SE ALLE BLACK FRIDAY TILBUDENE HER – TILGJENGELIG FRA 23/ - 30/11

Sikkerhetsavstand ved bruk av biopeis og brannfare

Når det handler om åpne flammer, er det viktig at man behandler den med respekt for å unngå brannfare. En av de viktigste tingene man skal ta høyde for ved kjøp og installasjon av biopeis, er sikkerhetsavstanden som det skal være fra biopeisen til andre ting og materialer.

De viktigste sikkerhetstiltakene

  • Bruk sunn fornuft når du installerer en biopeis. Uansett hvor rart det kan høres ut, er det for øyeblikket ingen lovbestemmelser og sikkerhetskrav vedrørende biopeiser.
  • Forsikre deg alltid om å bygge din biopeis i ikke-brennbare materialer. MDF er IKKE egnet.
  • Forsikre deg om at det er god plass til flammen og selve varmen - vi anbefaler en minimums avstand på 50-60 cm over brannkaret.
Frittstående rund gulv biopeis

Bioetanol brannkar sikkerhetsavstand - Metode 1

Bruk disse målene hvis du vil konvertere en gammel tradisjonell peis til en biopeis eller hvis du vil bygge et brannkar inn i veggen.

Installasjon av et fjernsyn over en biopeis  kan gjøres på litt forskjellige måter, og derfor har vi en guide spesifikt adressert dette: Installasjon av et fjernsyn over en biopeis.

A, B, C, D, E, F, G viser til anbefalte minimumsmål.

1, 2, 3, 4 refererer til anbefalte materialer og overflater.


A - Vi anbefaler en minsteavstand på 50-60 cm over brannkarets åpning for flammen.

B - Det er ingen klare sikkerhetsavstands krav for sidene, men vi anbefaler 5-10 cm. Hvis du velger å ha flere brannkar ved siden av hverandre, er det heller ingen krav her, men vi anbefaler omtrent 5 cm fra hverandre.

C - Vi anbefaler rundt 10 cm foran og bak brannkaret.

D - Den optimale dybden varierer med brannkaret. Imidlertid, hvis du vil ha en TV hengende over biopeisen, bør du ha litt ekstra plass til å skyve brannkaret videre inn. Se mer under E.

E - Hvis du vil henge en TV over biopeisen, må du tenke på at varmen ikke skal stige direkte opp på TV-en. Som et minimum bør du ha omtrent 10 cm foran brannkaret. Om en TV er over, anbefaler vi 15-20 cm foran brannkaret.

F - Det er ikke noe krav om avstand fra gulvet. Imidlertid må man sørge for å bruke faste materialer som sokkel for brannkaret og at det samtidig er horisontalt.

G - Hvis du henger en TV over biopeisen, anbefaler vi å legge ytterligere 30 cm i avstanden over brannkaret.

1 - Denne delen må være helt solid og brannsikker. Du kan for eksempel velge å bruke murstein, skifer, stein, sement, keramikk eller metall (rustfritt stål anbefales). IKKE bruk MDF, gipsplater eller fiberplater!

2 - Anbefalte materialer: Rustfritt stål, metall, stein, skifer, sement, murstein, etc.

3 - Denne delen er spesielt påvirket av varme! Forsikre deg om at den er tykk og solid. Bruk for eksempel murstein, stål, sement, stein, etc. Varmeisolering med Vacupor eller mineralull.

4 - Bruk brannsikre materialer som metall, stein, skifer, murstein, fliser, etc.

MERKNAD: Vær også oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kan komme nær peisen, og at de befinner seg minst 1 meter fra biopeisen.

Sikkerhetsavstand til biopeis

Bioetanol brannkar sikkerhetsavstand - Metode 2

Bruk disse sikkerhetsmålene hvis du vil bygge din egen biopeis med et brannkar.

A, B, C, D viser til anbefalte minimums mål.

1 og 2 refererer til anbefalte materialer og overflater.


A - Vi anbefaler rundt 10 cm foran og bak brannkaret.

B - Vi anbefaler ca 5-10 cm til begge sider av brannkaret. Hvis du velger å lage flere brannkar ved siden av hverandre, anbefaler vi en minimum avstand på 5 cm.

C - En minimum avstand på 50-60 cm over brannkaret er en nødvendighet. Ikke heng eller legg noe brennbart innen 1 meter avstand fra brannkaret. Om noe henges i nærheten, rundt 60-100 cm, bør dette være av ikke-brennbare materialer.

D - Det er ikke noe krav om avstand til gulvet. Imidlertid må man sørge for å bruke faste materialer som base for brannkaret og at det samtidig er horisontal.

1 - Denne delen må være helt solid og brannsikker. Du kan for eksempel velge å bruke murstein, skifer, stein, sement, keramikk eller metall (rustfritt stål anbefales). IKKE bruk MDF, gipsplater eller fiberplater!

2 - Hvis du velger å ha en bakplate for brannkaret ditt innen 60 cm, må denne bygges i brannsikre materialer som murstein, skifer, stein, sement, keramikk eller metall. Det samme gjelder begge sider av brannkaret.

MERKNAD: Vær også oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kan komme nær peisen, og at de befinner seg minst 1 meter fra biopeisen.

Bioethanol brannkar sikkerhetsavstand

Sikkerhetsavstand for ferdigbygde biopeiser

Ferdigbygde biopeiser dekker våre vegghengte og frittstående biopeiser. Disse biopeisene er bygget for å være enkle og raske å installere. Derfor er det heller ikke mange retningslinjer å følge når det gjelder sikkerhetsavstand. Vi har imidlertid noen få anbefalinger som vi ønsker å gi videre.

Men siden det er mange 1000 forskjellige modeller, kan det være vanskelig å omfavne dem alle her. Derfor bør du alltid sjekke den enkelte biopeis manual for installasjon og sikkerhetsinstruksjoner.

Sikkerhetsavstand til vegghengt biopeis

Minimum 90 cm fra gulvet til rett over brannkaret. Hvis brannkaret er innebygd i en "kasse", kan avstanden reduseres til 60-70 cm.

Sikkerhetsavstanden til sidene er sjelden relevant, men hold noen cm avstand fra selve biopeisen til andre ting.

Vær alltid ekstra oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kan komme i kontakt med flammen, og hold alltid en avstand på minst 1 meter.

I forhold til veggen som biopeisen er montert på, er det sjelden noen krav til den i forhold til brannsikkerhet. Praktisk talt alle vegghengte ildsteder kan monteres på alle typer vegger - om veggen kan bære vekten til biopeisen. Veggheng har ofte en bakplate og / eller et veggbeslag som beskytter veggen mot brann og varme.

Rund vegghengt biopeis

Sikkerhetsavstand til frittstående biopeis

Gjelder både frittstående modeller for gulv og bord.

Minimum 90 cm bakkeklaring rett over branngropen for brennbare materialer. Hvis branntanken er innebygd i en "kasse", kan avstanden reduseres til 60-70 cm.

Sikkerhets avstandene rundt frittstående biopeiser kan variere veldig. I de fleste frittstående biopeiser er selve flammen innelukket på flere sider. På disse sidene kreves ikke mer enn noen få centimeter avstand. På sidene der flammen er fritt tilgjengelig, altså åpne sider, bør imidlertid en sikkerhetsavstand på minst 60 cm fra brannkaret og brennbare materialer opprettholdes.

Vær alltid ekstra oppmerksom på gardiner og lignende som kan bevege seg i vinden. Forsikre deg om at disse ikke kommer i kontakt med brannen, og hold alltid en avstand på minst 1 meter.

Cocoon Pedestal i svart