Installasjon av TV over peisen

Å montere en TV over biopeisen har blitt veldig populært. Det gir også et veldig fint design i innredningen, og lar deg glede deg over de koselige flammene mens du ser på favorittserien din.

Denne guiden er spesielt rettet mot folk som ønsker å bygge en biopeis med et bioetanol brannkar. Men de grunnleggende prinsippene gjelder også for andre typer biopeiser. Se modeller her

For å være sikker på at du ikke ødelegger TV-en din med ild og varme, er det imidlertid noen forholdsregler du må følge, og installasjonen er ikke alltid like enkel. Det finnes en rekke forskjellige løsninger og muligheter, men en ting man alltid må huske på er strøm til TV-en.

Biopeis under tv

TV over en biopeis - Alternativ #1

Alternativ 1 er den enkleste.

Her har du en fordypning i veggen der du plasserer brannkaret til bioetanol peisen.

Under TV-en vil du deretter plassere en hylle, som beskytter TV-en mot varmen fra biopeisen. Størrelsen på hyllen avhenger av avstanden mellom brannkaret og TV-en. Formelen for denne beregningen kan ses på bildet for løsning nr. 1.

Jo lenger avstanden er mellom brannkaret og TV-en, jo mindre hylle er nødvendig.

Et eksempel på alternativ 1:

Du har en avstand på 1000 mm mellom brannkaret og bunnen av fjernsynet (y). Da trenger du en hylle som strekker seg minst 100 mm under fjernsynet (x).

Installasjons vejledning for biopeis under tv
Alternativ nr.1

TV over en biopeis - Alternativ #2

Alternativ 2 er veldig lik nr. 1. Men i stedet for å lage en hylle under fjernsynet, lager du i stedet en fordypning i veggen der du monterer fjernsynet.

Igjen er avstanden mellom brannkaret og bunnen av fjernsynet avgjørende for hvor dyp fordypningen i seg selv skal være.

Jo kortere avstanden mellom brannkaret og fjernsynet - jo dypere fordypning er nødvendig.

Eksempel på alternativ 2:

Du har en avstand på 900 mm mellom brannkaret og bunnen av fjernsynet (y). Da trenger du en fordypning som gir minimum 101 mm foran TV-en din (x).

Installasjons instruksjoner for biopeis under tv
Alternativ nr.2

TV over en biopeis - Alternativ #3

Alternativ 3 bør kun brukes hvis det er minimum 1 meter fra toppen av brannkaret og opp til bunnen av fjernsynet.

For denne løsningen lages en varmluftkanal inne i veggen som fører den varme luften bak fjernsynet.

Herfra kan du velge litt forskjellige løsninger for å bli kvitt den varme luften:

  • Før den varme luften inn i rommet over fjernsynet ved å bygge et par rister i veggene som kobles til luftkanalen.
  • Bruk luftkanalen som en vanlig skorstein for å trekke ut den overflødige varme luften.

Det anbefales at luftkanalen har en dybde på minst 15 cm, og hvis du bruker en skorstein, bør du bruke modell Ø150.

Tv over en biopeis installasjons instruksjoner
Alternativ nr.3

TV over en biopeis - Alternativ #4

Alternativ 4 er en kombinasjon av nr. 2 og nr. 3 og kan brukes om du ønsker TV-en nærmere brannkaret.

Man må lage både en varmluftkanal og en fordypning for fjernsynet.

Fordypningen i veggen avhenger av avstanden mellom brannkaret og fjernsynet. Bruk tabellen på bilde 4 for å beregne dybden.

Luftkanalen skal lages på samme måte som nevnt i alternativ 3.

Biopeis under et tv installasjons instruksjoner
Alternativ nr.4

TV over en biopeis - Alternativ #5

Alternativ 5 er også en kombinasjon av to andre alternativer. Igjen med formål om å flytte fjernsynet nærmere peisen og flammen.

Denne gangen er det en kombinasjon av alternativ nr. 1 og alternativ nr. 3, som lar TV-en henge ned til 60 cm fra brannkaret.

Biopeis under tv installatjons muligheter
Alternativ nr.5

Det finnes flere alternativer for å installere en biopeis under et fjernsyn, enn de som er nevnt i de fem metodene her på nettstedet. Imidlertid bør de gi en god indikasjon på hvilke faktorer du må være klar over når du installerer en TV over biopeisen.

Det viktigste er å unngå at varmen fra biopeisen stiger direkte inn i TV-en, for det vil føre til at fjernsynet overopphetes og går i stykker.