Bioetanol til biopeis

Bioetanol er drivstoffet i en biopeis, akkurat som ved er i en vedovn. Bioetanol er en væske som man fyller i biopeisen og som antennes og skaper flammen. Så uten bioetanol ville en biopeis ikke være veldig funksjonell.

Bioetanol er, som navnet antyder, en form for etanol eller alkohol, produsert ved gjæring av sukker og stivelse som finnes i mange biologiske materialer. Bioetanol til bruk i biopeiser vil ofte være produsert av poteter, mais og sukkerrør.

Mais til bioethanol

Er bioetanol bare bioetanol?

Både ja og nei. All bioetanol er alkohol, men den kan ha blitt produsert på litt forskjellige måter, og avhengig av alkoholprosenten i bioetanolen kan anvendelsesområdene også variere.

I mange land blandes for eksempel 100% ren bioetanol i bensin til biler, og gjør bensinen "grønnere". Husholdnings alkohol er også ofte basert på bioetanol, med en alkoholprosent på omtrent 90%-93%. Selv om husholdnings alkohol er basert på bioetanol, vil den ikke være egnet for bruk i biopeiser og vil mest sannsynlig gi en veldig blå flamme om du brenner den.

Bioethanol husholdningssprit med 93% alkohol
Bioetanol husholdningssprit med 93% alkohol

Hvilken bioetanol skal jeg velge til min biopeis?

Hvilken bioetanol du bør bruke i biopeisen din, avhenger av biopeisen din, dette vises også i manualen. Imidlertid anbefales alltid en bioetanol med et høyt alkoholinnhold på ca. 95% - 97,5%.

Alle biopeiser vi selger her på Biopeiser-shop.no er laget for å bruke bioetanol med en alkoholprosent mellom 95% -97,5%.

Bioetanolet vi selger her er et kvalitetsprodukt som produseres i Tyskland og har et alkoholinnhold på 96,6%.

Imidlertid vil det ikke være noen problemer med å bruke en bioetanol med et lavere alkoholinnhold på for eksempel 80% - 85%. Men det vil i mange tilfeller være mulig å oppleve den sterke lukten fra en lav alkoholprosent etanol.

Men da må en bioetanol på 100% være den beste? - tenker du nok..

Hvorfor ikke bare bruke en bioetanol med 100% alkohol?

Det er selvfølgelig et veldig godt spørsmål. For en bioetanol på 100% må det være den beste og mest rene bioetanolen? Det kan være noe med det, men en bioetanol på 100%, den brenner raskere, varmere og med en større flamme enn en bioetanol på for eksempel 96,6%, og ikke alle biopeiser er bygget for dette.

I tillegg krever produksjon av bioetanol på 100% alkohol flere forskjellige typer kjemikalier som ikke alltid er så sunt for miljøet.

MERK: Det er faktisk ganske sjeldent at en biopeis er lagd for å bruke bioetanol på 100% alkohol.

Så selv om all bioetanol er alkohol, er ikke all bioetanol ment å brukes i biopeisen din. Sjekk derfor alltid hvilken alkoholprosent som er anbefalt for din spesielle biopeis.