Sertifikatgodkjenning

Sørg alltid for å handle sikker når du kjøper din peis til bioethanol. Hygge med ild kan være farlig hvis biopeisen ikke er av rette kvalitet eller den ikke anvendes med respekt. Der har tidligere vært offentligjort historier om eksplosjoner og brannskader ved bruk av biopeiser. Disse uhell har typisk vært forårsaket av enten feil bruk av peisen eller en dårlig kvalitet av biopeis/brandkar. Derfor har ikke minst Sikkerhetsstyrelsen til hver en tid mulighet for å innkalle en biopeis til test hvis de finner enheten farlig.

TÜV sikkerhetsgodkjennelse: DS/EN 16647:2015


DS/EN 16647:2015 er henvendt til biopeis-bransjen og generelt innebærer denne godkjennelse følgende standarder: Peiser til flytende brennstoff. Herunder dekorative innretninger som danner flammer og åpen ild på bakgrunn av alkoholbasert brennstoff eller gel-brennstoff og er til bruk i private husstander.

Derfor er sertifikatet en europeisk standard som gjelder for dekorative peiser eller apparater til bruk i husholdningen som ved antenning produserer flamme ved hjelp av alkohol, som i dette tilfellet er bioethanol.

Kravene gjelder også hvis biopeisene anvendes utenfor en privat husholdning. Der kan også være ytterligere regler i forbindelse med bruk av biopeiser på utendørs arealer.

Denne europeiske standard er gjeldende for både frittstående bord- og gulvmodeller, vegghengte og innebygde peisinnsatser. Biopeisen må maksimalt ha en varmeeffekt på 4,5 kW i timen. Derutover er reglene gjeldende for enheter, som er klar til bruk, hvor brandkaret er en integrert del av biopeisen. Motsatt gjelder standarden ikke for apparater, hvor brennstofftanken er adskilt fra apparatet.
Standarden er likeledes ikke gjeldende for enheter som er spesielt designet til oppvarmning av mat eller varmeplater/- elementer, som kan anvendes til fødevarer for å holde produktene varme. Det samme er gjeldende for produkter som anvendes i båt, campingvogn, andre kjøretøyer eller utendørs arealer.
Den europeiske standard er ikke gjeldende for biopeiser med en varmeeffekt som overstiger 4,5 kW pr. time eller er definert som primer varmekilde. Der skal tas forbehold for at nasjonale instanser kan regulere kravene til peisene, hvorfor disse kan begrenses til en effekt som er lavere enn 4,5 kW.

Disse elementene inngår blant annet som en del av kravene:

Beskrivelse Status
Generelt
Brennstoffkapasitet
Konstruksjon
Materialer
Stabilitetstest
Tenneanordning
Tilt- og glide test

Bevegelse ved kollisjonstest

Tiltning med stresspåvirkning

Stresstest

Oppbevaring av brennstoffbeholder
Brennstoff-forbruk
Brandsikkerhet

Sikkerhetsinstruksjon


CE sikkerhetsgodkjennelse

CE-merkingen er en europeisk ordning, som ofte er gjeldende i elektronikkbransjen, hvor der ofte er krav på denne merking. Våres leverandør har tidligere i 2009 fått dette sertifikat. Men det er ennå viktigere med TÜV-godkjennelse som desidert henvender seg til biopeiser. CE-merking har ikke noen direkte godkjennelse for bioethanol peiser, derfor synes CE-merking mindre relevant for biopeis-bransjen. Derfor henviser vi til den mere profesjonelle test som TÜV og særlig de nyeste EU standarder i EN 16647:2015, som utelukkende fokuserer på peiser med alkoholbasert brennstoff.

Se alle våres sikkerhetsgodkjente biopeiser her.